Przejdź do treści

Instytut Intermarium im. Roberta Edelwajna

Placówka kształcenia ustawicznego umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji

O Instytucie

Misją Instytutu Intermarium im. Roberta Edelwajna jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych uczestników poprzez realizację programów edukacyjnych uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego.

Instytut powstał z myślą uwzględnienia dynamiki zmian, które zachodzą w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i krajach europejskich, czego to skutkiem jest wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów.

Instytut dążyć będzie do tego, aby wysoko wykwalifikowana kadra, tworzone i prowadzone programy edukacyjne, kursy, szkolenia odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia, które to zakłada jak najlepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy Instytutu.

Instytut wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowej oraz do Systemu Informacji Oświatowej

Oferta kursów

Początkujący
Średniozaawansowany